PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY

POSOUZENÍ

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se přihlásíte k odběru naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a pravidla zde uvedená a/nebo dostupná pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádnou ze služeb. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat podmínkám služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli přečíst na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY NÁKUPU ONLINE

Přijetím těchto podmínek služby prohlašujete, že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a že jste nám udělili souhlas s povolením kteréhokoli z vašich nezletilých k používání tohoto webu.
Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu nebo používáním Služby porušovat jakýkoli zákon ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po síti vždy zašifrovány.
Souhlasíte, že bez našeho výslovného písemného povolení nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je Služba poskytována.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A ZÁKONNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce slouží pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historická data nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (POKUD JE TO VHODNÉ)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím Webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom přesně reprezentovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, ge

geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. my jsme

máme právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, kterou nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny případné chyby ve službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚDAJE O FAKTURACI A FAKTURACI

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané prostřednictvím nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho osobního úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy z nich.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webových stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste si být vědomi podmínek, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými dodavateli třetích stran, a zda s nimi souhlasíte.
V budoucnu můžeme prostřednictvím webových stránek také nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto podmínkám služby.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a neneseme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádnou újmu nebo škodu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce provedené v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály bez naší žádosti, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“ ), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrnost komentářů; (2) zaplatit poplatek za jakékoli připomínky; nebo (3) odpovědět na všechny komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém podle našeho uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky. služby .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus

nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl, pokud jde o

zdroj jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ

Čas od času se na našich webových stránkách nebo ve službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, nákladů na dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli propojené webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez upozornění (včetně poté, co jste zadali svou objednávku).
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace o Službě nebo na jakékoli propojené webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádná konkrétní aktualizace nebo datum aktualizace aplikované na Službu nebo jakoukoli propojenou webovou stránku by nemělo být považováno za znamení, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli propojené webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) nabádání ostatních k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činnostech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, zraňovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) spam, phish, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli propojené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit Službu na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli zrušit bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nesmíte používat výhradně na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím Služby (kromě případů, kdy je výslovně poskytnuto námi) jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
V žádném případě nebudou fadasshop, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakákoli zranění, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody. jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakéhokoli produktu získaného používáním služby nebo jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně

a bez omezení jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli Obsahu nebo ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktů) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když jste informováni o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Fadasshop a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti,

partneři, úředníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, bez újmy na jakémkoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení tyto Podmínky služby nebo dokumenty, které obsahují odkazem, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby shledáno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakéhokoli jiného zbývajícího ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také kdykoli bez upozornění ukončit tuto smlouvu a budete nadále odpovědní za všechny dlužné částky. do a včetně data ukončení; a/nebo vám v souladu s tím může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek služby nebude představovat vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakákoli pravidla nebo provozní pravidla zveřejněná námi na této stránce nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. , ať už ústně nebo písemně., mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakákoli nejednoznačnost ve výkladu těchto podmínek služby nebude vykládána straně, která je sepisuje.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království.

Zákazníkům bude účtována doprava pouze jednou (včetně vrácení); Spotřebitelům není účtován poplatek za opětovné naskladnění za vrácení produktu.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje váš souhlas s těmito změnami.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby zasílejte na adresu service@olgneshop.com.